Leerlingen geven voorlichting op hun oude basisschool
6 februari 2020

Leerlingen geven voorlichting op hun oude basisschool

​​De afgelopen weken hebben een aantal leerlingen hun oude basisschool bezocht. Dit deden ze in tweetallen en samen met een docent.

Ze bezochten de oude basisschool om de nieuwe kinderen van groep 8 te vertellen over hun nieuwe school. Ze hebben met behulp van een PowerPointpresentatie verteld over de vakken, de schooltijden, de gouden kaart en de flexuren, de Portal, de Learning Portal, coaching en de talenturen.

Twee leerlingen die hun oude school bezocht hebben om een voorlichting te geven zijn Ann en Clay (beiden uit coachgroep 1C). Ann geeft als antwoord op de vraag hoe ze het vond: "Het was leuk om iedereen weer te zien en te vertellen hoe het is op mijn nieuwe school." En Clay zegt het volgende: "Het was leuk om op mijn basisschool te presenteren over mijn nieuwe school."

Er waren héél veel kinderen die graag een presentatie wilden geven op hun oude basisschool. We moesten dus een selectie maken. Gelukkig konden de enthousiaste kinderen die niet konden presenteren wél weer helpen met onze meeloopdagen of Open Dag. Zo heeft iedereen zijn steentje bijgedragen. Echt super!

Reageren