Vakken

Als je op het Dollard College begint, dan kom je eerst in de onderbouw. Dit zijn de eerste twee jaren van de school. In de onderbouw heb je je eigen coach, die jou begeleidt. Samen met hem bespreek je wat voor jou goed is, welk vak je op welk niveau gaat doen. Als de leerstof te moeilijk is, doe je dat vak op een lager niveau. Gaat het je gemakkelijk af, dan kun je op een hoger niveau werken. Zo werk je altijd op je eigen niveau en zoveel mogelijk in je eigen tempo.

Bij het volgen van de vakken werk je grotendeels met de Learning Portal van Kunskapsskolan. Je leert daarbij niet alleen van alles over het vak, maar je gaat ook ontdekken hoe jij het beste leert. Als jij het fijn vindt om via filmpjes (met instructie) te leren, dan kan dat. Vind je het leuk om zelf op onderzoek uit te gaan, dan is dat ook mogelijk.

De meeste vakken beginnen al in de eerste klas. Andere vakken zoals Latijn, natuur- en scheikunde en economie krijg je pas in de tweede. Hier zie je de vakken die je in de eerste klas krijgt.

Nederlands
Engels
Wiskunde
Duits
Frans,  leerlingen met basis/kader advies volgen geen Frans
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuur en gezondheid (biologie en kookles)
Techniek
Kunstvakken
Muziek
Sport/LO
Talentblok

In de tweede klas komt daar nog:

Economie, Nask en Latijn bij. Latijn is daarbij voor niveau wit (havo) en blauw (vwo) bedoeld.