Ouders

Ouders komen voor de zomervakantie ook kennismaken op school samen met hun kind.

Meteen na de zomervakantie is er een informatieavond voor ouders, waarin veel informatie wordt gegeven over de gang van zaken bij ons op school. U maakt op die avond opnieuw kennis met de coach van uw zoon of dochter en u hoort hoe het er aan toe gaat in leerjaar 1.

In de loop van het schooljaar zijn er verschillende coach-ouder-leerling-gesprekken (col), zodat u de ontwikkelingen van uw kind kunt bespreken. Daarnaast kunt u als ouder de voortgang van uw kind volgen in de Portal van het Dollard College. U ontvangt daarvoor inlogcodes.