Aanmelden

Aanmelden

Na een gesprek met je meester of juf in februari weet je welk advies je voor het Voortgezet onderwijs krijgt. Je kunt je dan aanmelden bij onze school. Het aanmeldformulier van onze school krijg je meestal via de basisschool. Je kunt het formulier ook bij ons opvragen of hier downloaden en ingevuld bij ons inleveren of naar ons toesturen. Doe dit wel voor 15 maart!

We zien je graag voor de zomervakantie bij de kennismakingsavond!