Ouders

Ouders

Welkom op de pagina van vestiging Bellingwolde!
Op vestiging Bellingwolde vinden we het belangrijk om regelmatig contact te hebben met de ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Contactmomenten
Naar aanleiding van de tussenstanden of de rapporten zijn er een aantal keren per jaar contactmomenten. Deze contactmomenten heten coach-ouder-leerling (COL) gesprekken. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om met een aantal docenten en/of de coach te praten over de resultaten van uw zoon/dochter.

Portal
Alle ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een gebruikersnaam en wachtwoord voor de portal van Bellingwolde. Op de portal kunt u algemene informatie over onze school vinden, de geplande activiteiten, vrije dagen, foto’s, etc.

Learning Portal van Kunskapsskolan

Naast de portal van Bellingwolde krijgen ouders toegang tot de Learning Portal van Kunskapsskolan. Hierdoor krijgt u inzicht in de voortgang van uw kind en kunt u onder meer de afspraken gemaakt tussen uw kind en zijn/haar coach teruglezen. Op deze manier kunt u uw kind ondersteunen bij zijn ontwikkeling.

Ouderraad

Onze school hecht grote waarde aan een ouderraad. In deze raad worden ouders gehoord en adviezen gegeven. Daarnaast kunnen ouders voorstellen doen.