Ouders

Ouders

Welkom op de pagina van vestiging Bellingwolde!
Op vestiging Bellingwolde vinden we het belangrijk om regelmatig contact te hebben met de ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Contactmomenten
In het schooljaar wordt drie keer een rapport uitgereikt en krijgt u een uitnodiging voor een coach-ouder-leerling (COL) gesprek. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om, samen met uw kind, met de coach te praten over de voortgang van uw zoon/dochter.

Portal
Alle ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een gebruikersnaam en wachtwoord voor de Portal van Dollard College Bellingwolde. Op de Portal vindt u de nieuwsberichten, het lesrooster,  algemene informatie over onze school,  de geplande activiteiten, vrije dagen, etc. Ook vindt u hier de beoordelingen van uw zoon of dochter.

Learning Portal van Kunskapsskolan

Naast de portal van Bellingwolde krijgen ouders toegang tot de Learning Portal van Kunskapsskolan. Hierdoor krijgt u inzicht in de voortgang van uw kind en kunt u onder meer de afspraken gemaakt tussen uw kind en zijn/haar coach teruglezen in de coachverslagen. Op deze manier kunt u uw kind ondersteunen bij zijn/haar ontwikkeling.

Ouderraad

Onze school hecht grote waarde aan een ouderraad. In deze raad worden ouders gehoord en adviezen gegeven. Daarnaast kunnen ouders voorstellen doen.